Français  English  Malagasy

Tsara ho fantatra

Ny adiresinay

Lot III A 42 Tanjombato

102 Antananarivo

Aiza no alefa ny taratasy

B.P. 6279

101 Antananarivo

MADAGASCAR

Ny antso an-tariby

(261-20)-22-571-93

(261-20)-22-571-94

(261)-033-11-058-00

Ny fitanterana ny marary

(261)-033-11-012-10

 

 

 

Fandraisana

Ny sampana fandraisana ao amin'ny Clinique Médico-Chirugicale de Tanjombato, isokajinan'ny Ekipa (fitantanana sy medikaly) dia mandray am-pitiavana sy am-pahatokiana ho anao.

 

Efitrano /Tokontany

Ny efitrano rehetra, amin'ny sokajy roa samihafa,dia mitokana ho an'ny marary iray ary misy izay ilaina rehetra. Ny eny ivelany, ahitàna bozaka sy zava-maitso madio sy mahafinaritra, ahafahan'ny marary sy ny mpiandry marary mipetrapetraka sy makamaka aina.

 

Fikarakarana ara-medikaly/Mpitsabo mpanampy

Ny fisian'ny dokotera tsy tapaka, na andro na alina, miampy ireo mpitsabo mpanampy sy mpikarakara marary, dia antokin'ny fanaraha-maso akaiky sy tsy tapaka ny marary (tsotra na nodidiana).  

 

Fisakafoana

Ny Clinique no mampandroso ny sakafo ara-pahasalamana sahaza ny marary tsirairay. Misy koa cafetaria ho an'ireo mpamangy.

 

Sarany/fakitiora/fandoavam-bola

Manaraka "nomenclature" ny sara-pitsaboana ataon'ny Clinique eo Tanjombato.

Misy ny antoka vola apetraky ny olon-tsotra eo am-pidirana, izay fenoina na amerenana rehefa mivoaka.

Ireo izay iantohan'ny sampa-piantohana kosa dia mitondra izany taratasy fanamarinana izany raha vao miditra. Ny fakitiora mifanaraka amin'ny fitsaboana dia alefan'ny hopitaly mivantana any amin'ny fiantohana.

 

Ora famangiana

Afaka mamangy ny marary ianao manomboka ny 1 ora folak'andro hatramin'ny 6 ora hariva isan'andro, eny na dia ny sabotsy sy alahady aza.

 

Fitanterana ara-medikaly

Ny marary izay ho taterina no sady mila fanaraha-maso akaiky ny mpitsabo dia afaka mamandrika ny "ambulance".   

 

Fangataha-panazavana

Aza misalasa, mandefasa imailaka aty aminay (jereo MIFANDRAISA AMINAY), fa vonona hanome fahafaham-po ho anao izay.

© Clinique Médico-Chirurgicale de Tanjombato - zo rehetra vaotokana - 2012  | Tsara ho fantatra  | Mifandraisa aminay  | [MG] Plan du site  | Fanampiana  | Araka ny lalàna