Français  English  Malagasy

Ny Fita rafana

???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????

Ny Clinique Médico-Chirurgicale de Tanjombato dia misahana izay rehetra mety ho fitarafana (radiologie ostéo-articulaire - radiologie digestive - radiologie gynécologique : hystérographie, mammographie - radiologie vasculaire : phlébographie, lymphographie, ...) sy ny echographie (echographie sy echo-doppler).

 

Mammographie

Ny mammographie dia fitarafana hitiliana ny aretin'ny nono sy ny homamiadana eo amin'ny nono.

Ny sary faha 1,2,3 dia ohatra amin'izany.

 

 

Collangiographie per-opératoire

Jereo ny sary faha 4.

 

 

Echo Doppler

Fitiliana madio izy io ary matetika mahasolo ny fitarafana toy ny artériographie sy ny phlébographie. Ny sary faha 5 dia mampiseho ohatra iray.

Ny sary faha 6 sy faha 7 dia mampiseho ny maha zava-dehibe ny Echo Doppler eo anatrehan'ny aretina toy ny artériopathie.

© Clinique Médico-Chirurgicale de Tanjombato - zo rehetra vaotokana - 2012  | Tsara ho fantatra  | Mifandraisa aminay  | [MG] Plan du site  | Fanampiana  | Araka ny lalàna